Veel gestelde vragen (FAQ)

Is er naschoolse opvang?

Jazeker! Onze oudervereniging, de mantelgroep, organiseert naschoolse opvang op de volgende dagen:

maandag: tot 18u
dinsdag: tot 18u
woensdag: geen opvang
donderdag: tot 18u
vrijdag: : tot 17u30

De opvang is betalend, maar aan heel democratische prijzen.


Is antroposofie een leervak?

Neen, antroposofie is geen leervak. Bij het lesgeven gaan leraren wel uit van het antroposofisch mensbeeld, maar zij onderwijzen dit niet. Leerlingen die na 6, 12 of misschien wel 15 jaar de steinerschool verlaten kunnen geen theoretische uiteenzetting geven over deze pedagogie noch over de antroposofie. Ze kunnen enkel vertellen hoe het er in de praktijk op een steinerschool aan toegaat. Met andere woorden: een school is geen steinerschool omdat er een vak ‘Steiner’ wordt onderwezen, maar omdat er elke dag opnieuw vanuit de antroposofische bezieling wordt gewerkt.


Hoe staan jullie tegenover vaccinaties?

Een eventueel bezwaar tegen inenting of een verzet tegen overheidsmaatregelen voor inenting van kinderen maakt helemaal geen deel uit van onze pedagogische doelstellingen. We geloven dat de keuze om een kind al dan niet in te enten tegen een besmettelijke ziekte een keuze is die de ouders toekomt. Dat betekent ook dat wij er van uit gaan dat het gezin van het kind de juiste context is waar die beslissing moet worden genomen, op basis van medische, sociale en ethische overwegingen en met inachtname van de ingeschatte risico’s. Als scholen in dergelijke zaken al een rol zouden hebben, dan denken wij dat die is: het beschikbaar stellen van een waaier van informatie, zowel van overheids-instanties als van gekwalificeerde professionele gezondheidsdeskundigen met veel ervaring. Scholen zijn niet de beslissers, en zij moeten ook niet de beslissers zijn als het gaat om deze zaken.

bron: Uit de verklaring die werd aangenomen door de leden van de European Council for Steiner Waldorf Education (ECSWE) vergadering in Kopenhagen op 21 januari 2001.


inschrijvingen: