Voordracht: 'Hoe word ik kunstenaar in de opvoeding?'

Landelijke Steinerschool Munte - Voordracht op maandag 28 januari om 20.00 uur

Dokter Helena Maryns, van de Gentse groepspraktijk van antroposofisch georiënteerde huisartsen, brengt een voordracht over:

“Hoe word ik kunstenaar in de opvoeding?”

Wat is het materiaal in deze kunst? Hoe kan ik gaandeweg oefenen? Hoe werkt deze oefenweg in op de ontwikkeling van de kinderen? Welke handvaten kunnen mij helpen? Welke beelden uit de ontwikkeling van het kind kunnen ons inspireren? 

Deze avond is voor alle ouders, van peuters, kleuters en lagere school. Markeer alvast deze datum in jullie nieuwe kalenders.

50049631_2081394221906893_7217728962250670080_o.jpg

Sint Maarten 2018

Enkele sfeerbeelden van een prachtig Sint Maartensfeest op onze school.

Infoavond schoolrijpheid

 

Als Steinerschool willen we de kinderen zo goed mogelijk begeleiden in hun totale ontwikkeling. Naast het cognitieve (denken) hechten we ook heel veel belang aan het sociaal-emotionele (voelen) en het fysieke/ motorische (willen).

Door het denken, het voelen en het willen naast elkaar te plaatsen krijgen we een beter zicht op de schoolrijpheid van een kind . . .

Wat is schoolrijpheid nu precies ?

Hoe wordt er gekeken naar mijn kind ?

Mijn kind kan al letters lezen en schrijven… is mijn kind dan schoolrijp? Wat is een Koningsjaar ?

Woensdag 28 februari 2018 om 20u organiseren we een voordracht over schoolrijpheid en hopen we een duidelijk antwoord te kunnen geven op al jullie vragen. Deze voordracht zal gegeven worden door Mia Lemaitre. Mia Lemaitre was vroeger zorgjuf op onze school en werkte daarnaast ook als vroedvrouw, euritmiste, …

13221009_10153644908536616_7063388060581081454_n.jpg