Infoavond schoolrijpheid

 

Als Steinerschool willen we de kinderen zo goed mogelijk begeleiden in hun totale ontwikkeling. Naast het cognitieve (denken) hechten we ook heel veel belang aan het sociaal-emotionele (voelen) en het fysieke/ motorische (willen).

Door het denken, het voelen en het willen naast elkaar te plaatsen krijgen we een beter zicht op de schoolrijpheid van een kind . . .

Wat is schoolrijpheid nu precies ?

Hoe wordt er gekeken naar mijn kind ?

Mijn kind kan al letters lezen en schrijven… is mijn kind dan schoolrijp? Wat is een Koningsjaar ?

Woensdag 28 februari 2018 om 20u organiseren we een voordracht over schoolrijpheid en hopen we een duidelijk antwoord te kunnen geven op al jullie vragen. Deze voordracht zal gegeven worden door Mia Lemaitre. Mia Lemaitre was vroeger zorgjuf op onze school en werkte daarnaast ook als vroedvrouw, euritmiste, …

13221009_10153644908536616_7063388060581081454_n.jpg