Steinerschool?

De Steinerscholen hebben een eigen kijk op het onderwijs, gebaseerd op het mensbeeld uit de antroposofie. Daarbinnen heeft iedere Steinerschool een grote mate van vrijheid en legt het zijn eigen accenten. Voor onze school is dat onder meer de liggging. We buiten de landelijke omgeving ten volle uit, zodat onze kinderen in een groene, rustige omgeving opgroeien.